Kod RY-1
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek itru, YCl3
Postać 0,05M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa 99,0%, 2,5 x 10-4 % 90Sr
Czystość radiochemiczna Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb ≤ 0.1 µg/GBq
Kalibracja 2 ÷ 7 dni
Okres ważności 7 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa nośnik wolny (carrier free)
Czas połowicznego rozpadu 2,67 dni
Dostępność co tydzień