Kod RI-10
Nazwa, wzór chemiczny Jodek sodu, NaI
Postać roztwór w buforze węglanowym
Czystość radionuklidowa > 99,9%
Czystość radiochemiczna > 97,0%
pH > 8,5
Kalibracja 6 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 400 GBq/mg I,    nośnik wolny (carrier free)
Czas połowicznego rozpadu 8,02 dni
Dostępność z magazynu