Kod RCd-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek kadmu, CdCl2
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 95,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 2,0 MBq/mg Cd
Czas połowicznego rozpadu 44.56 dni
Dostępność ~ 6 tygodni od daty zamówienia