Kod RCo-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek kobaltu(II), CoCl2
Postać 1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99.0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa nośnik wolny (carrier free)
Czas połowicznego rozpadu 70,83 dnia
Dostępność ~ 8 tygodni od daty zamówienia