Kod RCo-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek kobaltu(II), CoCl2
Postać 0,1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 370 MBq/mg Co
Czas połowicznego rozpadu 5,271 lat
Dostępność z magazynu