Kod RLu-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek lutetu, LuCl3
Postać 0,04M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99.97%
Czystość radiochemiczna Co, Ni ≤ 0.1 µg/GBq Cu, Pb ≤ 0.5 µg/GBq Fe, Zn ≤ 1.0 µg/GBq
Kalibracja 2 ÷ 7 dni
Okres ważności 7 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa ≥ 370 GBq/mg Lu
Czas połowicznego rozpadu 6,65 dni
Dostępność zgodnie z harmonogramem