Kod RCu-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek miedzi(II), CuCl2
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
pH 2,0 ÷ 3,0
Kalibracja 24 godziny
Okres ważności 48 hgodzin
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Cu
Czas połowicznego rozpadu 12,7 godziny
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia