Kod RNd-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek neodymu, NdCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 90,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 12 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 1 MBq/mg Nd
Czas połowicznego rozpadu 10.98 dni
Dostępność ~ 4 tygodnie od daty zamówienia