Kod RRe-2
Nazwa, wzór chemiczny Potassium perrhenate(VII), KReO4
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,0%
pH 6,0 ÷ 8,0
Kalibracja 48 godzin
Okres ważności 7 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 100 MBq/mg Re
Czas połowicznego rozpadu 3,72 dni
Dostępność ~ 6 tygodni od daty zamówienia