Kod RRb-2
Nazwa, wzór chemiczny Rubidium chloride,    RbCl
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,0%
pH 6,0 ÷ 8,0
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 14 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Rb
Czas połowicznego rozpadu 18,64 dni
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia