Kod RSm-2
Nazwa, wzór chemiczny Samarium(III) chloride,  SmCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa 99,0%
Kalibracja 48 godzin
Okres ważności 72 godziny
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 5 GBq/mg Sm
Czas połowicznego rozpadu 1,93 dni
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia