Kod RSe-2
Nazwa, wzór chemiczny Selenin(IV) sodu, Na2SeO3
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 98,0%
pH 7,0 ÷ 9,0
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 400 MBq/mg Se
Czas połowicznego rozpadu 119,8 dni
Dostępność ~ 4 tygodnie od daty zamówienia