Kod RS-3
Nazwa, wzór chemiczny Kwas siarkowy(VI), H2SO4
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa nośnik wolny (carrier free)
Czas połowicznego rozpadu 87,32 dni