Kod RNa-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek sodu, NaCl
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 24 godziny
Okres ważności 48 godzin
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 37 MBq/mg Na
Czas połowicznego rozpadu 14,96 godzin
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia