Kod RAg-2
Nazwa, wzór chemiczny Azotan(V) srebra, AgNO3
Postać 0,1M HNO3 roztwór
Czystość radionuklidowa > 98,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Ag
Czas połowicznego rozpadu 249,8 dni
Dostępność z magazynu