Kod RSr-2
Nazwa, wzór chemiczny chlorek strontu, SrCl2
Postać 0,1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 80 MBq/mg Sr
Czas połowicznego rozpadu 64,85 dni
Dostępność ~ 6 tygodnie od daty zamówienia