Kod RSr-1
Nazwa, wzór chemiczny chlorek strontu, SrCl2
Postać 0.05M HCL roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,4%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 5 GBq/mg Sr
Czas połowicznego rozpadu 50,57 dni
Dostępność z magazynu