Kod RSr-14
Nazwa, wzór chemiczny Azotan(V) strontu, Sr(NO3)2
Postać 1M HNO3 roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,7%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 1,5 GBq/mg Sr
Czas połowicznego rozpadu 28,79 lat
Dostępność na zamówienie