Kod RSr-3
Nazwa, wzór chemiczny chlorek strontu, SrCl2
Postać 1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 1,85 GBq/mg Sr
Czas połowicznego rozpadu 28,79 lat
Dostępność z magazynu