Postać: 2 M H2SO4, roztwór
Czystość radionuklidowa: > 99,5%
Kalibracja: 7 dni
Okres ważności: 28 dni
Warunki przechowywania: 15 oC ÷ 25 oC
Dostępność: z magazynu
Aktywność właściwa: > 5 MBq / mg Tl
Czas połowicznego rozpadu: 3,79 lat