Kod RTb-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek terbu(III), TbCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 90,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 200 MBq/mg Tb
Czas połowicznego rozpadu 72,3 dni
Dostępność ~ 4 tygodnie od daty zamówienia