Kod RTm-2
Nazwa, wzór chemiczny Thulium(III) chloride,  TmCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 400 MBq/mg Tm
Czas połowicznego rozpadu 127,8 dni
Dostępność ~ 6 tygodni od daty zamówienia