Kod RCa-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek wapnia, CaCl2
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,9%
pH 5,0 ÷ 8,0
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Ca
Czas połowicznego rozpadu 163 dni
Dostępność ~ 8 tygodni od daty zamówienia