Kod RFe-4
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek żelaza(III), FeCl3
Postać 1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 80 MBq/mg Fe
Czas połowicznego rozpadu 44,5 dnia
Dostępność z magazynu