Kod RAu-2
Nazwa, wzór chemiczny Kwas tetra- chlorozłotowy(III), HAuCl4
Postać 3M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 90.0%
Kalibracja 48 godzin
Okres ważności 72 godziny
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 150 MBq/mg Au
Czas połowicznego rozpadu 2,69 dni
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia