• wzorcowe roztwory promieniotwórcze
  • wzorcowe źródła punktowe alfa
  • wzorcowe źródła punktowe beta
  • wzorcowe źródła gamma w obudowie z pleksi
  • wzorcowe źródła punktowe gamma w obudowie z folii polietylenowej
  • wzorcowe źródła multigamma
  • wzorcowe źródła kontrolne do mierników aktywności
  • wzorcowe źródła symulacyjne