Czystość radionuklidowa: > 99,4%
Kalibracja: 7 dni
Okres ważności: 28 dni od daty atestacji.
Warunki przechowywania: Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.Przechowywać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Strontu chlorek, 89SrCl2 o stężeniu promieniotwórczym 37,5 MBq/mlStront-89 ma okres półtrwania 50,5 dnia i emituje promieniowanie beta o maksymalnej energii 1,492 MeV.
Wykaz substancji pomocniczych: strontu chloreksodu chlorekwoda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania: Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień atestacji
Wskazania do stosowania: Wskazaniem do stosowania Сhlorku strontu 89SrCl2 POLATOM jest leczenie bólu spowodowanego przerzutami nowotworowymi do kości. Najlepiej udokumentowane jest stosowanie chlorku strontu 89SrCl2 w przypadkach osteoblastycznych lub mieszanych przerzutów raka gruczołu krokowego i raka sutka, lecz można go stosować również w przypadkach innych nowotworów powodujących osteoblastyczne (scyntygraficznie „gorące”) przerzuty do kości.Terapia chlorkiem strontu 89SrClpowinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego.Najczęściej wskazaniem do terapii chlorkiem strontu 89SrCl2 jest występowanie mnogich, rozsianych przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie lekami przeciwbólowymi, w tym narkotycznymi), u których nie uzyskano odpowiedzi przeciwbólowej.
Załączniki: ChPL – Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM