Czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna: ≥ 96%
Kalibracja: 7 dni
Okres ważności: 21 dni od daty produkcji.
Warunki przechowywania: Hipuran-131I do wstrzykiwań powinien być przechowywany w temperaturze 2 – 8°C.Dopuszcza się przechowywanie w temperaturze poniżej 25°C nie dłużej niż 7 dni od daty produkcji.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Sodu 2-[131I]jodohipuran3,7 – 74  MBq/ml
Wykaz substancji pomocniczych: alkohol benzylowysodu chlorekwoda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania: Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień kalibracji.
Wskazania do stosowania: W diagnostyce zaburzeń czynności nerek, odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek, renoscyntygrafia).Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem radiofarmaceutyku umożliwia ocenę:rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ osocza – ERPF),czynności cewek nerkowych,odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego,refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie w trakcie fikcji),zaburzeń czynności nerki przeszczepionejoraz ma zastosowanie w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (zwłaszcza w połączeniu z tzw. testem kaptoprylowym).Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest wydalany. 
Załączniki: ChPL – Hipuran-131I do wstrzykiwań