Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Sodu 2-[131I]jodohipuran 3,7 – 74 MBq/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Wskazania do stosowania: W diagnostyce zaburzeń czynności nerek, odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek, renoscyntygrafia).
Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem radiofarmaceutyku umożliwia ocenę:
· rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ osocza – ERPF),
· czynności cewek nerkowych,
· odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego,
· refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie w trakcie mikcji),
· zaburzeń czynności nerki przeszczepionej oraz ma zastosowanie w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (zwłaszcza w połączeniu z tzw. testem kaptoprylowym).
Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest wydalany.
Okres ważności: 21 dni od daty produkcji.
Kalibracja: 7 dni
Warunki przechowywania: Hipuran-131I do wstrzykiwań powinien być przechowywany w temperaturze 2 – 8°C. Dopuszcza się przechowywanie w temperaturze poniżej 25°C nie dłużej niż 7 dni od daty produkcji.
Rodzaj i zawartość opakowania: Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień kalibracji.
Czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna: ≥ 96,0%
Załączniki: ChPL – Hipuran-131I do wstrzykiwań