Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna kapsułka zawiera sodu jodek (131I) 37-7400 MBq na datę kalibracji. Promieniotwórczy izotop jodu (131I) jest otrzymywany z tlenku telluru napromieniowanego neutronami w reaktorze jądrowym lub z produktów rozszczepienia uranu. Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8,02 dnia. Izotop ten rozpada się do stabilnego ksenonu-131, emitując promieniowanie gamma o energii 365 keV (81,7%), 637 keV (7,2%) i 284 keV (6,1%), oraz promieniowanie beta o maksymalnej energii 606 keV.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Jedna kapsułka twarda zawiera do 97 mg sodu na kapsułkę.
Jedna kapsułka twarda zawiera żółcień chinolinową (E 104) 0,2% na osłonkę kapsułki.
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde. Średnio pomarańczowa, twarda kapsułka żelatynowa o długości około 18 mm, zawierająca biały proszek.
Wskazania do stosowania: Terapia tarczycy jodkiem (131I) sodu jest wskazana u dorosłych i dzieci:
– w nadczynności tarczycy: leczenie choroby Gravesa-Basedowa, toksycznego wola wieloguzkowego lub pojedynczego guzka autonomicznego;
– w leczeniu dużego wola (nietoksycznego);
– w leczeniu brodawkowatego i pęcherzykowego raka tarczycy, w tym przerzutów. Leczenie jodkiem (131I) sodu jest często łączone z zabiegiem chirurgicznym i lekami tyreostatycznymi.
Okres ważności: 21 dni (od daty wytworzenia).
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z narodowymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka polipropylenowa umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym, zamknięta korkiem ołowianym, który zawiera wkładkę polipropylenową z absorbentem jodu. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułek.
Załączniki: ChPL – Iodopol, 37-7400 MBq, kapsułki twarde