Okres ważności: 21 dni (od daty wytworzenia)
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z narodowymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde.
Średnio pomarańczowa, twarda kapsułka żelatynowa o długości około 18 mm, zawierająca biały proszek.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna kapsułka zawiera sodu jodek (131I) 37-7400 MBq na datę kalibracji.
Wykaz substancji pomocniczych: Zawartość kapsułki:
Sodu węglan
Sodu wodorowęglan
Sodu wodorotlenek
Disodu fosforan dwuwodny
Sodu tiosiarczanSkład żelatynowej osłonki kapsułki:
Żółcień chinolinowa (E 104)
Erytrozyna (E 127)
Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelatyna
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka polipropylenowa umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym, zamknięta korkiem ołowianym, który zawiera wkładkę polipropylenową z absorbentem jodu. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułek.
Wskazania do stosowania: Terapia tarczycy jodkiem (131I) sodu jest wskazana u dorosłych i dzieci:
– w nadczynności tarczycy: leczenie choroby Gravesa-Basedowa, toksycznego wola wieloguzkowego lub pojedynczego guzka autonomicznego;
– w leczeniu dużego wola (nietoksycznego);
– w leczeniu brodawkowatego i pęcherzykowego raka tarczycy,     
  w tym przerzutów.
Leczenie jodkiem (131I) sodu jest często łączone z zabiegiem chirurgicznym i lekami tyreostatycznymi.
Załączniki: ChPL – Iodopol, 37-7400 MBq, kapsułki twarde