Czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna: ≥ 95,0%
Kalibracja: 7 dni
Okres ważności: 21 dni od daty produkcji.
Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jodek sodu Na131I [1 – 37 MBq]  Natrii iodidi (131I)
Wykaz substancji pomocniczych: sodu węglansodu wodorowęglandisodu wodorofosforan dwuwodnysodu tiosiarczan pięciowodnykapsułka żelatynowa twarda (żelatyna wołowa; barwniki: tytanu ditlenek, żółcień chinolinowa, indygotyna, erytrozyna, tlenki żelaza)
Rodzaj i zawartość opakowania: Kapsułki żelatynowe dla celów diagnostycznych dostarczane są w następujących opakowaniach bezpośrednich:Pierwszy rodzaj opakowania: Kapsułki Na131I, o aktywności 1 – 4 MBq, pakowane są do fiolek polipropylenowych z polietylenowymi korkami. W jednej fiolce można umieścić do 10 kapsułek o tej samej aktywności. Zamknięte fiolki transportowane są w ołowianych pojemnikach. Do każdego źródła dołączany jest certyfikat aktywności.Drugi rodzaj opakowania: Kapsułki Na131I, o aktywności 1 – 37 MBq (opakowanie zawiera jedną kapsułkę), dostarcza się w polietylenowej fiolce zamkniętej korkiem z filtrem węglowym i umieszczonej w ołowianym pojemniku. Do każdego opakowania dołączany jest oddzielnie aplikator do podawania kapsułki.
Wskazania do stosowania: W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości, kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (nie gromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w podobnym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy), „gorących” (gromadzących jod w wyższym stopniu niż prawidłowy miąższ tarczycy).Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu tarczycy lub ablacji radioizotopowej).
Załączniki: ChPL - Jodek sodu Na131 POLATOM, kapsułki do diagnostyki