Czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna: ≥ 97,0%
Kalibracja: 7 dni
Okres ważności: 28 dni od daty produkcji.
Warunki przechowywania: Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25°C.Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jodek sodu Na131I  37-740 MBq/ml
Wykaz substancji pomocniczych: sodu węglansodu wodorowęglansodu tiosiarczan pięciowodnysodu chlorekwoda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania: Roztwór jodku sodu-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml do wielokrotnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym, umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym.
Wskazania do stosowania: W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy). Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej). W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.W leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej oraz przy leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.
Załączniki: ChPL – Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań