Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jobenguan (123I): 18,5 – 370 MBq/ml.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol benzylowy < 10 mg/ml, sodu chlorek < 9 mg/m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lokalizacja scyntygraficzna guzów wywodzących się embriologicznie z grzebienia nerwowego. Są to guzy chromochłonne, przyzwojaki, przyzwojaki układu przywspółczulnego, nerwiaki zwojowe. Wykrywanie, ocena stopnia zaawansowania i kontrola leczenia nerwiaków zarodkowych.
W ocenie wychwytu jobenguanu czułość diagnostyki obrazowej jest różna dla wymienionych jednostek chorobowych. U pacjentów z guzami chromochłonnymi i nerwiakami zarodkowymi wynosi ona około 90%, u pacjentów z rakowiakiem 70%, a pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy jedynie 35%.
Badania czynnościowe rdzenia nadnerczy (podejrzenie rozrostu) i mięśnia sercowego (ocena unerwienia współczulnego).
Okres ważności: 30 godzin od daty i godziny produkcji (termin ważności podano na opakowaniu).
Kalibracja: Godz. 10.00 w następnym dniu po produkcji.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Produkt jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania.
Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.
Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.
Czystość radionuklidowa: ≥ 99,65%
Czystość radiochemiczna: ≥ 95%
Załączniki: ChPL – Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I), roztwór do wstrzykiwań