Czystość radionuklidowa: > 99,65%
Czystość radiochemiczna: ≥ 95%
Kalibracja: godz. 10.00 w następnym dniu po produkcji
Okres ważności: 30 godzin od daty produkcji (termin ważności podano na opakowaniu).
Warunki przechowywania: MIBG-123I na krótko przed podaniem może być przechowywany w temperaturze pokojowej w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: meta-jodo[123I]benzyloguanidyny siarczan; 18,5 – 370 MBq/ml
Wykaz substancji pomocniczych: sodu pirosiarczynmiedzi (II) siarczan pięciowodnysodu octan trójwodnykwas octowyalkohol benzylowysodu chlorekwoda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania: Roztwór MIBG-123I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.
Wskazania do stosowania: Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I) jest radiofarmaceutykiem stosowanym w scyntygraficznej lokalizacji i monitorowaniu terapii guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) i ich przerzutów oraz neuroblastoma. Ze względu na użycie 123I, radiofarmaceutyk ten nadaje się szczególnie w diagnostyce u dzieci.
Załączniki: ChPL – Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I), roztwór do wstrzykiwań