Czystość radionuklidowa:  ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna:  ≥ 94%
Kalibracja:  7 dni
Okres ważności:  9 dni od daty produkcji
Warunki przechowywania:  MIBG-131I powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej [-15°C]. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.
Postać farmaceutyczna:  Roztwór do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:  meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan,10 – 37 MBq/ml
Wykaz substancji pomocniczych:  – meta-jodobenzyloguanidyny siarczan
– sodu pirosiarczyn
– miedzi (II) siarczan pięciowodny
– sodu octan trójwodny
– kwas octowy
– alkohol benzylowy
– sodu chlorek
– woda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania:  Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.
Wskazania do stosowania:  Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem stosowanym w diagnostyce nowotworowej. Znajduje zastosowanie w scyntygraficznej lokalizacji guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) umiejscowionych w nadnerczach i pozanadnerczowo oraz ich przerzutów, w obrazowaniu neuroblastoma, paraganglioma a także rakowiaków (nowotwory przewodu pokarmowego), raka rdzeniastego tarczycy, w diagnostyce mięśnia sercowego przy schorzeniach spowodowanych niedokrwieniem i kardiomiopatii.
Załączniki:  ChPL – MIBG-131 do diagnostyki