Czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%
Czystość radiochemiczna: ≥ 92%
Kalibracja: 24 godziny
Okres ważności: 4 dni od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu).
Warunki przechowywania: MIBG-131I powinien być przechowywany w temperaturze poniżej [- 15°C] w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 2 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan; 370 – 740 MBq/ml
Wykaz substancji pomocniczych: – sodu pirosiarczyn- miedzi (II) siarczan pięciowodny- sodu octan trójwodny- kwas octowy- alkohol benzylowy- sodu chlorek- woda do wstrzykiwań
Rodzaj i zawartość opakowania: Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.
Wskazania do stosowania: Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii jest radiofarmaceutykiem stosowanym w terapii nowotworowej. Terapeutycznie MIBG-131I znajduje zastosowanie w leczeniu rozsianych zmian przerzutowych złośliwej postaci pheochromocytoma, paraganglioma, neuroblastoma, rakowiaków i niekiedy raka rdzeniastego tarczycy.
Załączniki: ChPL – MIBG-131 do terapii