Okres ważności:  Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.
Warunki przechowywania:  Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Data ważności jest podana na opakowaniu.Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna:  Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:  Jedna fiolka zawiera:Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.Zestaw nie zawiera radionuklidu.
Wykaz substancji pomocniczych:  Sodu fluorekPowidonAzot
Rodzaj i zawartość opakowania:  Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiemi aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym3 fiolki lub 6 fiolek
Wskazania do stosowania:  Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.
Załączniki:  ChPL – PoltechColloid