Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Jedna fiolka zawiera: cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

Postać farmaceutyczna:

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały proszek.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.

Okres ważności:

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku: 3 fiolki i 6 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Załączniki: