Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera: sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan, 20 mg. Zestaw nie zawiera radionuklidu.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Preparat 99mTc-DMSA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki scyntygraficznej nerek, w szczególności:
– obrazowania statycznego nerek,
– lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek,
– badań morfologicznych kory nerek, badania czynności pojedynczej nerki.
Okres ważności: Zestaw – 6 miesięcy.
Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.
Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt „Okres ważności”.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku: 3 fiolki i 6 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Załączniki: ChPL – PoltechDMSA