Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera: sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan, 20 mg. Zestaw nie zawiera radionuklidu.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Preparat radiofarmaceutyczny 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki obrazowej i czynnościowej wątroby i dróg żółciowych.
Okres ważności: Zestaw – 1 rok.
Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt „Okres ważności”.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku: 3 fiolki i 6 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Załączniki:  ChPL – PoltechMBrIDA