Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 fiolka zawiera 1,0 mg[tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboranu miedzi (I). Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego. Biały proszek.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Scyntygrafia z zastosowaniem PoltechMIBI jest wykorzystywana:
– w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca;
– w diagnostyce i lokalizacji zawału mięśnia sercowego;
– do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego w badaniu techniką pierwszego przejścia;
– w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka i niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym lub niejednoznacznym wynikiem mammografii;
– w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.
Okres ważności: Zestaw – 1 rok.
Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu, 99mTc-MIBI może być używany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt „Okres ważności”.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Załączniki:  ChPL – PoltechMIBI