Okres ważności: Zestaw – 1 rok.Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu, 99mTc-MIBI może być używany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywanyw temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera:1,0 mg [tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboranu miedzi (I).Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.
Wykaz substancji pomocniczych: Cyny (II) chlorek dwuwodnyL-cysteiny chlorowodorek jednowodnySodu cytrynian dwuwodnyD-mannitol
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym.Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka.Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Scyntygrafia z zastosowaniem PoltechMIBI jest wykorzystywana:
– w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
– w diagnostyce i lokalizacji zawału mięśnia sercowego.
– do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego  w badaniu techniką pierwszego przejścia.
– w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka  i  niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym  lub niejednoznacznym wynikiem mammografii.
– w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.
Załączniki: ChPL – PoltechMIBI