Okres ważności: Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Postać farmaceutyczna: Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera:sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mgRadionuklid nie wchodzi w skład zestawu.
Wykaz substancji pomocniczych: Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mgAzot
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka ze szkła, o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.Produkt stosowany jest w następujących wskazaniach:
● scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro    lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do:
● angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:- badania frakcji wyrzutowej komór serca,- badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,- parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,
● obrazowania perfuzji narządowej oraz malPostaćacji naczyniowych,
● diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego.- Badanie objętości krwi.- Scyntygrafia śledziony.
Załączniki: ChPL – PoltechRBC