Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Jedna fiolka zawiera: substancja czynna: sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg; substancja pomocnicza: cyny (II) chlorek dwuwodny 4,3 mg. Zestaw nie zawiera radionuklidu.
Postać farmaceutyczna: Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Biały proszek.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Produkt leczniczy stosowany jest w następujących wskazaniach:
– scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do:
● angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:
– badania frakcji wyrzutowej komór serca,
– badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,
– parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,
● obrazowania perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych,
● diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego.
– badanie objętości krwi.
– scyntygrafia śledziony.
Okres ważności: Okres ważności zestawu wynosi 1 rok. Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt leczniczy może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.
Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt „Okres ważności”.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania: Fiolka ze szkła, o pojemności 10 mL, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek
Załączniki: ChPL – PoltechRBC