Production and services

Działalność produkcyjno usługowa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Dla potrzeb medycyny Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów OR POLATOM oferuje:

  • radiofarmaceutyki do terapii: chorób tarczycy i układu kostnego;
  • zestawy do znakowania technetem służące do diagnostyki: nerek, wątroby, drógżółciowych, śledziony, mózgu, serca, płuc, kości, stanów zapalnych a także badań onkologicznych;
  • generatory radionuklidowe 99mTc;
  • generatory 68Ge/68Ga;
  • akcesoria niezbędne w Zakładów Medycyny Nuklearnej.

Dla potrzeb nauki, techniki i ochrony środowiska:

  • szeroka gama odczynników radiochemicznych;
  • zamknięte źródła do radiografii i do automatyki przemysłowej;
  • roztwory wzorcowe i źródła standardowe do kalibracji elektronicznego sprzętu pomiarowego.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM importuje:

  • radiofarmaceutyki, zestawy do diagnostyki in vitro, preparaty radioaktywne, odczynniki biochemiczne i chemiczne, materiały biologiczne, generatory 68Ge/68Ga;
  • sprzęt pomiarowy i osłonny, wyposażenie dla zakładów medycyny nuklearnej.

Ośrodek prowadzi działalność usługową w zakresie instalowania, napraw i przeglądów wybranych urządzeń radioizotopowych. Prowadzi wzorcowania mierników aktywności promieniotwórczej.

Jakość produktów i usług jest kluczowym parametrem oceny pracy Ośrodka. W celu zaspakajania wymagań naszych klientów OR – POLATOM wdrożył szereg norm jakości potwierdzonych certyfikatami niezależnych audytorów.

 
Informacje dotyczące produktów znajdziesz w zakładcePRODUKTY
Informacje o usługach znajdziesz w zakładceUSŁUGI
Informacje na temat jakości (dostawcy, certyfikaty, odbiorcy) znajdziesz w zakładceO JAKOŚCI

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty