O jakości

Utrzymanie i stała poprawa jakości naszych produktów i usług jest ambicją i punktem honoru każdego pracownika Ośrodka wyrażonej w Deklaracji Jakości Dyrektora Ośrodka. W celu zaspakajania wymagań naszych klientów wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy system jakości spełniający wymogi szeregu norm co potwierdzają certyfikaty niezależnych audytorów.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM posiada:

Ośrodek prowadzi produkcję, usługi oraz pośrednictwo handlowe wykorzystując surowce i materiały i produkty najwyższej jakości. Rękojmią ich jakości jest korzystanie z usług kwalifikowanych dostawców.

Do najważniejszych parametrów oceny jakości firmy należą:

  • punktualność dostaw,dobry kontakt z klientem.
  • dobry kontakt z klientem.

Spełnienie tych wymogów polityki jakości gwarantują solidni i sprawdzeni przedstawiciele handlowi których listę znajdziesz „tutaj”.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty