PoltechColloid, 0,17 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

Wykaz substancji pomocniczych: 

Sodu fluorek

Powidon

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem

i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym

3 fiolki lub 6 fiolek

Wskazania do stosowania: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty