PoltechDMSA, 1 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 6 miesięcy.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

Kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA) 1 mg.
Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Kwas askorbowy

D-mannitol

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek

Wskazania do stosowania: 

PoltechDMSA jest przeznaczony do scyntygrafii nerek, obrazowania statycznego nerek, lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek, określania względnego funkcjonowania lewej i prawej nerki. Podany dożylnie ma silne powinowactwo do kory nerkowej.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty