PoltechDTPA, 13,25 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 6 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 6 godzin w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA) 13,25 mg.

Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Sodu chlorek

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek

Wskazania do stosowania: 

Preparat 99mTc-DTPA jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz do scyntygrafii i angioscyntygrafii mózgu.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty