Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 97,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25OC.

Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Postać farmaceutyczna: 

Roztwór do wstrzykiwań.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jodek sodu Na131I  37-740 MBq/ml

Wykaz substancji pomocniczych: 

sodu węglan

sodu wodorowęglan

sodu tiosiarczan pięciowodny

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Roztwór jodku sodu-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml do wielokrotnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym, umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym.

Wskazania do stosowania: 

W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy). Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej). W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.

W leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej oraz przy leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty