Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 95,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

21 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25OC. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Postać farmaceutyczna: 

Kapsułki twarde

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jodek sodu Na131I [1 - 37 MBq]  Natrii iodidi (131I)

Wykaz substancji pomocniczych: 

sodu węglan

sodu wodorowęglan

disodu wodorofosforan dwuwodny

sodu tiosiarczan pięciowodny

kapsułka żelatynowa twarda (żelatyna wołowa; barwniki: tytanu ditlenek, żółcień chinolinowa, indygotyna, erytrozyna, tlenki żelaza)

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Kapsułki żelatynowe dla celów diagnostycznych dostarczane są w następujących opakowaniach bezpośrednich:

Pierwszy rodzaj opakowania: Kapsułki Na131I, o aktywności 1 - 4 MBq, pakowane są do fiolek polipropylenowych z polietylenowymi korkami. W jednej fiolce można umieścić do 10 kapsułek o tej samej aktywności. Zamknięte fiolki transportowane są w ołowianych pojemnikach. Do każdego źródła dołączany jest certyfikat aktywności.

Drugi rodzaj opakowania: Kapsułki Na131I, o aktywności 1 - 37 MBq (opakowanie zawiera jedną kapsułkę), dostarcza się w polietylenowej fiolce zamkniętej korkiem z filtrem węglowym i umieszczonej w ołowianym pojemniku. Do każdego opakowania dołączany jest oddzielnie aplikator do podawania kapsułki.

Wskazania do stosowania: 

W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości, kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (nie gromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w podobnym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy), „gorących” (gromadzących jod w wyższym stopniu niż prawidłowy miąższ tarczycy).

Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu tarczycy lub ablacji radioizotopowej).

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty