Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 95,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

21 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25OC.

Przechowywać w oryginalnym ołowianym pojemniku osłonowym.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Kapsułki twarde.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna kapsułka twarda zawiera sodu jodek 131I (Natrii iodidi (131I)) o aktywności od 37 MBq do 5500 MBq.

Wykaz substancji pomocniczych: 

sodu węglan

sodu wodorowęglan

disodu wodorofosforan dwuwodny

sodu tiosiarczan pięciowodny

kapsułka żelatynowa twarda

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Kapsułki żelatynowe do celów terapeutycznych dostarczane są w następujących opakowaniach bezpośrednich:

- fiolka polietylenowa zamknięta polietylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator (typ A) do podawania kapsułki oraz świadectwo radiofarmaceutyku.

lub

- fiolka polipropylenowa zamknięta polipropylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator (typ B) do podawania kapsułki oraz świadectwo radiofarmaceutyku.

Wskazania do stosowania: 

Stosowany w leczeniu łagodnych chorób tarczycy: wola guzkowego obojętnego, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa, guzka pojedynczego i wola wieloguzkowego. Stosowany w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy: po leczeniu operacyjnym do ablacji pozostałej tkanki tarczycy, w celu sterylizacji pozostałych ognisk raka, oraz do leczenia jodochwytnych przerzutów raka tarczycy.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty