Hipuran-131I do wstrzykiwań

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 96%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

21 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania: 

Hipuran-131I do wstrzykiwań powinien być przechowywany w temperaturze 2 – 8OC.

Dopuszcza się przechowywanie w temperaturze poniżej 25OC nie dłużej niż 7 dni od daty produkcji.

Postać farmaceutyczna: 

Roztwór do wstrzykiwań

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Sodu 2-[131I]jodohipuran   3,7 – 74  MBq/ml

Wykaz substancji pomocniczych: 

alkohol benzylowy

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień kalibracji.

Wskazania do stosowania: 

W diagnostyce zaburzeń czynności nerek, odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek, renoscyntygrafia).

Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem radiofarmaceutyku umożliwia ocenę:

rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ osocza – ERPF),

czynności cewek nerkowych,

odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego,

refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie w trakcie fikcji),

zaburzeń czynności nerki przeszczepionej

oraz ma zastosowanie w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (zwłaszcza w połączeniu z tzw. testem kaptoprylowym).

Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest wydalany.

 

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty