PoltechMBrIDA, 20 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 5 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan  20 mg

Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek.

Wskazania do stosowania: 

Preparat 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny. Scyntygrafię układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%.

Stosuje się go przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń czynnościowych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, torbieli przewodów żółciowych i innych podobnych zmianach chorobowych wątroby i dróg żółciowych.

Preparat może być użyty do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i do odróżnienia jej od innych chorób wątroby i dróg żółciowych, które dotyczą niszczenia hepatocytów.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty