ItraPol

Specyfikacja
Postać: 

chlorek itru (III), YCl3, w 0,04-0,05 N HCl

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0% (< 2,5  µCi 90Sr/1 Ci 90Y)

Dostępność: 

co tydzień

Aktywność właściwa: 

~ 18,5 TBq/mg Y (beznośnikowy)

Stężenie promieniotwórcze: 

> 18,5 GBq/ml (18,5 GBq/cm3)

Zanieczyszczenie chemiczne: 

Cu, Ni, As < 1,0 µg/cm3,
Pb <  5,0 µg/cm3,
Fe, Zn < 10,0 µg/cm3

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty